Afspraken2022-11-02T16:49:57+01:00

RAADPLEGING

De raadplegingen zijn enkel op afspraak. Zo geniet je een vlotte service zonder lange wachttijd.
Bij het aangaan van een verbintenis met de praktijk, houd je er best rekening mee dat de artsen enkel aan huis komen in de eigen begrensde regio. Dit geeft hen de mogelijkheid om urgenties steeds tijdig op te vangen.

RAADPLEGING

De raadplegingen zijn enkel op afspraak. Zo geniet je een vlotte service zonder lange wachttijd.
Bij het aangaan van een verbintenis met de praktijk, houd je er best rekening mee dat de artsen enkel aan huis komen in de eigen begrensde regio. Dit geeft hen de mogelijkheid om urgenties steeds tijdig op te vangen.

Reeds enige tijd is er een groeiend tekort aan huisartsen in onze regio.
Aangezien het capaciteitsprobleem in de regio nog zal toenemen, adviseren
wij al onze patiënten van verder weg om op zoek te gaan naar een huisarts in
eigen regio. Enkel op die manier kunnen we iedereen goede zorg bieden, ook urgente zorg
aan huis indien nodig.

Nieuwe patiënten verzoeken we hun eerste afspraak telefonisch te maken, zo kan er voldoende tijd voorzien worden. Nadien bij voorkeur via de website klik door op “Maak uw afspraak online”.
Indien geen enkele afspraak past, kan een telefonische afspraak gemaakt worden op het nummer 016/367 367.

Het secretariaat is open op maandag t.e.m. donderdag tussen
08.00u en 13.00u en tussen 14.00u en 18.00u.
Vrijdag slechts tot 17.00u.

Het is aangewezen om uw afspraken voor een bloedafname, ECG en vaccin/inspuiting te boeken bij onze verpleegkundige. Dit kan online, let op kies hiervoor het juiste afspraaktype! Een afspraak bij uw arts zal aansluitend gemaakt worden om de resultaten grondig te bespreken. Ook voor wondzorg kan u bij onze verpleegkundige terecht. Hiervoor maakt u best een telefonische afspraak. De contactinfo vindt u terug in de vorige paragraaf.

Indien je een afspraak wenst te annuleren, gelieve tijdig te verwittigen.
Komt u met meer dan één persoon, boek dan ook meerdere afspraken.

Voorziet u een langer gesprek, een specifiek onderzoek of behandeling, deel dit mee op voorhand.
Wij voorzien voldoende tijd.
Voor medisch advies en medicatievoorschriften vragen we u beleefd maar met aandrang om een afspraak te maken en op consultatie te komen.

AFSPRAAK MAKEN

AFSPRAAK MAKEN

Reeds enige tijd is er een groeiend tekort aan huisartsen in onze regio. Aangezien het capaciteitsprobleem in de regio nog zal toenemen, adviseren wij al onze patiënten van verder weg om op zoek te gaan naar een huisarts in eigen regio. Enkel op die manier kunnen we iedereen goede zorg bieden, ook urgente zorg aan huis indien nodig.

Nieuwe patiënten verzoeken we hun eerste afspraak telefonisch te maken, zo kan er voldoende tijd voorzien worden. Nadien bij voorkeur via de website klik door op “Maak uw afspraak online”.
Indien geen enkele afspraak past, kan een telefonische afspraak gemaakt worden op het nummer 016/367 367.

Het secretariaat is open op maandag t.e.m. donderdag tussen
08.00u en 13.00u en tussen 14.00u en 19.00u.
Vrijdag slechts tot 17.00u.

Het is aangewezen om uw afspraken voor een bloedafname, ECG en vaccin/inspuiting te boeken bij onze verpleegkundige. Dit kan online, let op kies hiervoor het juiste afspraaktype! Een afspraak bij uw arts zal aansluitend gemaakt worden om de resultaten grondig te bespreken. Ook voor wondzorg kan u bij onze verpleegkundige terecht. Hiervoor maakt u best een telefonische afspraak. De contactinfo vindt u terug in de vorige paragraaf.

Indien je een afspraak wenst te annuleren, gelieve tijdig te verwittigen.
Komt u met meer dan één persoon, boek dan ook meerdere afspraken.

Voorziet u een langer gesprek, een specifiek onderzoek of behandeling, deel dit mee op voorhand.
Wij voorzien voldoende tijd.
Voor medisch advies en medicatievoorschriften vragen we u beleefd maar met aandrang om een afspraak te maken en op consultatie te komen.

VOORSCHRIFTEN

Voor medisch advies, voorschriften en attesten vragen we u beleefd maar met aandrang om een afspraak te maken en op consultatie te komen.
Omwille van de nieuwe regelgeving rond het elektronisch voorschrift zullen vanaf heden voorschriften en attesten uitsluitend tijdens een raadpleging afgeleverd worden, deze kunnen niet meer telefonisch aangevraagd worden.

Het telefonisch verlengen van voorschriften leidt tot minder goede zorg en opvolging van chronische aandoeningen. Vaak heeft u als patiënt nog een vraag of blijkt na onderzoek een aanpassing van de medicatie nodig.

Het is de taak van zowel arts als patiënt om ervoor te zorgen dat voldoende medicatie wordt voorgeschreven tot een volgende afspraak nodig is.
Het is daarom belangrijk uw medicatielijst steeds mee te nemen en op voorhand te bekijken welke medicatie verlengd moet worden.

VOORSCHRIFTEN

Voor medisch advies, voorschriften en attesten vragen we u beleefd maar met aandrang om een afspraak te maken en op consultatie te komen.
Omwille van de nieuwe regelgeving rond het elektronisch voorschrift zullen vanaf heden voorschriften en attesten uitsluitend tijdens een raadpleging afgeleverd worden, deze kunnen niet meer telefonisch aangevraagd worden.

Het telefonisch verlengen van voorschriften leidt tot minder goede zorg en opvolging van chronische aandoeningen. Vaak heeft u als patiënt nog een vraag of blijkt na onderzoek een aanpassing van de medicatie nodig.

Het is de taak van zowel arts als patiënt om ervoor te zorgen dat voldoende medicatie wordt voorgeschreven tot een volgende afspraak nodig is.
Het is daarom belangrijk uw medicatielijst steeds mee te nemen en op voorhand te bekijken welke medicatie verlengd moet worden.

  • Identiteitskaart

  • Lijst met chronische medicatie zodat voldoende kan voorgeschreven worden tot je volgend bezoek

STEEDS MEEBRENGEN

STEEDS MEEBRENGEN

  • Identiteitskaart

  • Lijst met chronische medicatie zodat voldoende kan voorgeschreven worden tot je volgend bezoek

HUISBEZOEK

Raadpleging of huisbezoek? We verkiezen dat je, indien mogelijk, zelf naar de praktijk komt. In de praktijk heeft de arts alles bij de hand om zo efficiënt mogelijk te onderzoeken en te behandelen. De kwaliteit van zorgen zal er wel bij varen.

Je volledig medisch dossier is beschikbaar. Je komt op afspraak zodat je niet lang moet wachten in de wachtzaal.

Wanneer het niet mogelijk is om zelf naar de praktijk te komen, kan je een huisbezoek telefonisch aanvragen. Voor onze werkregeling doe je dit best voor 10 uur op het nummer 016/367 367. Bij een tijdige aanvraag kan het bezoek in de ronde van de arts opgenomen worden.

Is het gewenste huisbezoek dringend, meld dit duidelijk bij je oproep zodat de juiste actie kan ondernomen worden. De arts die het snelst beschikbaar is wordt dan verwittigd.

De begrensde regio voor huisbezoeken bevat volgende gemeentes:
Hulshout, Houtvenne, Westmeerbeek, Booischot, Begijnendijk, Herselt (met uitsluiting van Blauberg en Bergom), Ramsel en Heultje

HUISBEZOEK

Raadpleging of huisbezoek? We verkiezen dat je, indien mogelijk, zelf naar de praktijk komt. In de praktijk heeft de arts alles bij de hand om zo efficiënt mogelijk te onderzoeken en te behandelen. De kwaliteit van zorgen zal er wel bij varen.

Je volledig medisch dossier is beschikbaar. Je komt op afspraak zodat je niet lang moet wachten in de wachtzaal.

Wanneer het niet mogelijk is om zelf naar de praktijk te komen, kan je een huisbezoek telefonisch aanvragen. Voor onze werkregeling doe je dit best voor 10 uur op het nummer 016/367 367. Bij een tijdige aanvraag kan het bezoek in de ronde van de arts opgenomen worden.

Is het gewenste huisbezoek dringend, meld dit duidelijk bij je oproep zodat de juiste actie kan ondernomen worden. De arts die het snelst beschikbaar is wordt dan verwittigd.

De begrensde regio voor huisbezoeken bevat volgende gemeentes:
Hulshout, Houtvenne, Westmeerbeek, Booischot, Begijnendijk, Herselt (met uitsluiting van Blauberg en Bergom), Ramsel en Heultje

In noodsituaties kunnen we, zowel op raadpleging als op huisbezoek, voor een snelle interventie zorgen.
De arts die op dat ogenblik beschikbaar is, neemt die zorg op zich.

URGENTIES

URGENTIES

In noodsituaties kunnen we, zowel op raadpleging als op huisbezoek, voor een snelle interventie zorgen.
De arts die op dat ogenblik beschikbaar is, neemt die zorg op zich.

VERTEGENWOORDIGERS

Naar aanleiding van de corona crisis zijn de agenda’s van de artsen aangepast om de essentiële zorg voor de patiënten te kunnen bieden. Tot nader order kunnen we daarom GEEN afspraken inplannen voor medisch afgevaardigden. Mogen we jullie vragen om ook GEEN telefonische aanvragen te doen om het secretariaat niet te belasten.

Er zal een nieuwsbericht verschijnen op de website van zodra hierin een
aanpassing komt. Wij hopen op ieders begrip voor deze situatie.

VERTEGENWOORDIGERS

Naar aanleiding van de corona crisis zijn de agenda’s van de artsen aangepast om de essentiële zorg voor de patiënten te kunnen bieden. Tot nader order kunnen we daarom GEEN afspraken inplannen voor medisch afgevaardigden. Mogen we jullie vragen om ook GEEN telefonische aanvragen te doen om het secretariaat niet te belasten.

Er zal een nieuwsbericht verschijnen op de website van zodra hierin een
aanpassing komt. Wij hopen op ieders begrip voor deze situatie.

Artsenpraktijk Houtvenne hecht groot belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens en houdt zich aan de wettelijke bepalingen hierrond.
Ten allen tijde kan u een kopie van de privacyverklaring ter inzage opvragen bij elke arts van de praktijk en op het secretariaat.

PRIVACY

PRIVACY

Artsenpraktijk Houtvenne hecht groot belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens en houdt zich aan de wettelijke bepalingen hierrond.
Ten allen tijde kan u een kopie van de privacyverklaring ter inzage opvragen bij elke arts van de praktijk en op het secretariaat.

Go to Top